ClubBreed Golf

Geplaatst: 15-10-2018

 

oktober 2018

 
Boeiend, inspirerend en erg leuk, zo omschreef de fotograaf van de avond, Peter van Mens, de presentatie van sportpsycholoog Rico Schuijers, georganiseerd door de commissie ClubBreed Golf.

Mooi om te zien dat zo’n 150 leden van onze club meer dan 2 uur lang geboeid zaten te luisteren, oefeningen deden en lachten bij de presentatie van Rico Schuijers over de mentale aspecten van golf. Willen, kunnen, durven en doen, in plaats van moeten, proberen en als..., in cirkel 1 blijven, mindere slagen “parkeren”, Rico reeg de tips en adviezen aaneen gelardeerd met vrolijke en vaak uiterst komische voorbeelden. Hij gaf iedereen voldoende stof om over na te denken en te oefenen. Een geweldig leerzame en bovenal leuke avond, die werd afgerond met een drankje in de lounge.

De organisatie (commissie ClubBreed Golf) gaat voorlopig gebukt onder de verwachtingen die deze thema-avond heeft gewekt voor de toekomst, bedankt Rico!
 
De foto's van deze avond staan in het Fotoalbum.

 

september 2018

Een van Nederlands meest bekende sportpsychologen Rico Schuijers, bespreekt de mentale aspecten van golf.
Misschien wel het belangrijkste, minst getrainde en meest onderbelichte deel van golf.
Hij begeleidde eerder o.a. de hockeydames naar Olympisch goud.
Wellicht dat hij voor u ook nog wat bruikbare tips heeft.

 

mei 2018

Prijzen voor de winnaars van de Golfquiz!

Een leuke en interessante eerste themabijeenkomst van ClubBreed Golf.
Will Reus gaf uitleg over de website en bracht de Web App van de club nog eens onder de aandacht.
Walter Ritzer presenteerde daarna een wervelende golfquiz met prikkelende vragen en soms verrassende antwoorden.

 

april 2018

1e themabijeenkomst: Golfquiz en presentatie website en golfapp van onze club.

 

Woensdag 25 april a.s.      

 

Golfquiz The Rich Open

 

Heb je altijd al mee willen doen met een pubquiz, maar is de pub het struikelblok? Weet je –nog niet- alles over de club en over golf, dan is dit je kans.

Alle leden van het Rijk van Nijmegen zijn van harte welkom op woensdag 25 april bij “Golfquiz The Rich Open” onder leiding van pro Walter Ritzer in het clubhuis. Neem een opgeladen smartphone mee!

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie, start 20.00 uur, gepland einde 22.00 uur.
 
Je kunt je individueel inschrijven of als team (4 personen)

        of

 • via de inschrijflijst op het prikbord in de hal van het clubhuis (hangt er vanaf maandag 16 april).

 
De Golfquiz wordt voorafgegaan door een presentatie over de website van onze club. U zult verbaasd zijn wat daarop allemaal aan informatie te vinden is.
Ideaal voor iedereen die de website niet vaak bezoekt.

Ook helpen leden je die avond om de scoreapp op je smartphone te installeren. Nooit meer in de rij om je scorekaart in te vullen, je hebt een overzicht van al je scores en nog veel meer, heerlijk toch!

Wel opletten, want over dit (voor)programma kunnen ook vragen gesteld worden in de daarop volgende golfquiz.

Voor de winnaars hebben wij leuke prijzen en na afloop drinken we samen nog een borrel.

Schrijf je snel in, de inschrijving sluit op maandag 23 april om 20.00 uur.


Sportieve groet,

Commissie ClubBreed Golf

 

 

4 april 2018:

Veel enthousiasme bij start pilots groepstrainingen!

Op de oproep om zich aan te melden voor de pilots groepstrainingen is door veel leden enthousiast gereageerd. Vrijwel alle groepen zijn vol. Op 17 maart jl. is de eerste groep (groep 4 met Walter Ritzen als pro) van start gegaan, gevolgd door de groepen 1, 2 en 5 in de week van 19 maart. Groep 3 start eind augustus.

Bij de start van elke groep kwam men vooraf bijeen in het clubhuis, waar onder het genot van een drankje – aangeboden door de BV – kennis werd gemaakt en de pro het programma toelichtte. Ook is bij elke groep in het kader van de latere evaluatie een zogenaamde nulmeting uitgevoerd. De eerste resultaten daarvan laten zien dat zowel het enthousiasme als de verwachtingen hoog zijn! 

Elke groep heeft ook een eigen mentor/contactpersoon. Belangrijke taken voor hen zijn:

 • contact voor vragen uit de groep, bv. over reilen en zeilen golfclub; indien niet zelf te beantwoorden dan doorverwijzen naar juiste contact;
 • motiveren deelnemers om samen te spelen, eventueel in contact brengen met anderen, wijzen op mogelijkheden wedstrijden, rabbits, dames-, heren- en seniorendag;
 • uitdelen en innemen evaluatieformulieren eerste training, middelste training, laatste training;
 • onderhouden contact met groep, vinger aan de pols houden omtrent tevredenheid, wensen etc.;
 • bijdragen aan sfeer, gezelligheid.

De commissie is zeer verheugd dat de volgende personen hiertoe bereid zijn gevonden:

 • Groep 1: Maarten Strijbosch
 • Groep 2: Wim van Nimwegen (is ook lid van de groep)
 • Groep 3: Paul Campman
 • Groep 4: Huub Kouwenhoven
 • Groep 5: Harry Langhout

De start is goed en veelbelovend.

De Commissie heeft helaas een aantal mensen teleur moeten stellen die ook graag meegedaan hadden.
Onze ambitie is om met de deelnemers en de pro’s van de pilots een groot succes te maken, zodat we deze aanpak volgend jaar daadwerkelijk ClubBreed kunnen uitrollen!


febr. 2018

“Groepstrainingen met mijn team zijn het leukste onderdeel van het golfen“

 
Deze woorden sprak Els Cretier tijdens de nieuwjaarsreceptie bij het in ontvangst nemen van de titel en prijs voor golfster van het jaar 2017.

In die bijeenkomst werd ook de nieuwe Commissie ClubBreed Golf voorgesteld. Een commissie die onder andere via groepstrainingen het plezier en het spelniveau van de leden wil verhogen. We willen onze huidige leden stimuleren om vaker naar de baan te gaan. Nieuwe leden willen we de mogelijkheid bieden om via onder meer groepstrainingen zich sneller thuis te voelen in onze vereniging. Een nieuw sportief beleid, waarvan de contouren tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering zijn vastgesteld en nu door deze Commissie verder worden uitgewerkt.

We gaan drie activiteiten organiseren:

 • In de tweede helft van maart starten we onder leiding van onze pro’s groepstrainingen met vijf pilotgroepen (40 personen): drie groepen met leden uit de handicapcategorie 36 – baanpermissie en twee groepen uit de handicapcategorie 20 – 36. Als de pilots positief verlopen, zullen we vanaf 2019 ook alle andere handicapgroepen uitnodigen voor deelname.
 • Naast deze groepstrainingen gaan we ook drie à vier themabijeenkomsten organiseren, die voor alle leden bedoeld zijn. Suggesties zijn altijd welkom.
 • Een derde activiteit van de Commissie is gericht op het aanbieden van Golffitness in het najaar.

 
Samengevat zijn onze ambities:

 • lidmaatschap nog meer inhoud en toegevoegde waarde geven
 • leden meer betrekken bij de golfclub
 • spelplezier vergroten
 • de band met andere leden versterken
 • op maat gemaakte wedstrijden aanbieden, dat wil zeggen nog beter afgestemd op wensen en capaciteiten
 • leden van verschillende niveaus laten ‘leren’ van en met elkaar

  

Commissie ClubBreed Golf,

Luc Rohof, voorzitter
Bart Durlinger, vice-voorzitter en secretaris
Monica de Kerf-Klessens, penningmeester
Bas Peeters, lid
Anita Wolters, lid 

clubbreedgolf@ledengcrvn.nl

« Leden nieuws overzicht